Władze spółdzielni


Zarząd :

Iwona Jeziorska  - Członek Zarządu
Katarzyna Knychalska
- Pełnomocnik Zarządu
 


Rada Nadzorcza :

Marek Stańczak   - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Skonieczka - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Klaudia Krajewska - Sekretarz Rady Nadzorczej
Katarzyna Dąbkowska - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Głodek - Członek Rady Nadzorczej
Zdzisław Kretek - Członek Rady Nadzorczej
Cecylia Waś - Członek Rady Nadzorczej
Martyna Ziemniewicz - Członek Rady Nadzorczej
   

 

Komisja Rewizyjna

 Grzegorz Głodek Przewodniczący
 Klaudia Krajewska Członek
 Marek Stańczak Członek

 

Komisja Regulaminowa i Spraw Społecznych

Katarzyna Skonieczka Przewodnicząca
Martyna Ziemniewicz Członek
Marek Stańczak Członek

 Komisja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi

Cecylia Waś Przewodnicząca
Zdzisław Kretek Członek
Katarzyna Dąbkowska Członek
   

e-mail: radanadzorcza@smzagajnik.com

Łódź, dnia 16.11.2023 roku.

Walne Zgromadzenie

Kompetencje i uprawnienia Walnego Zgromadzenia, sposób jego zwoływania, tryb obradowania i podejmowania uchwał omówione są w Statucie SM „Zagajnik”/ § 92 do § 100/