Oferty pracy   
 
 
PRACA

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi

z siedzibą w Łodzi, ul. Radlińskiej 3

na podstawie Art. VII pkt. 5 i 6 Regulaminu konkursu na stanowisko
Prezesa SM "Zagajnik", postanowiła zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia i ogłosić nowy konkurs. 
Regulamin konkursu nie ulega zmianie, a pisemne oferty w bierzącym postępowaniu konkursowym należy składać w terminie
do dnia 08.12.2023r. do godziny 15:00


LINK DO OGŁOSZENIA

2023-11-09 @ 12:17