Historia Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zagajnik” powstała w wyniku wydzielenia się 31 października1995 roku ze Spółdzielni  „Lokator”.

Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej SM „Zagajnik” był

Pan Jacek Tyrowicz.

Kolejnymi Przewodniczącymi Rady Nadzorczej byli :

od 21.06.1997r.  do 25.06.2001r. Pan Waldemar Krysiński,

od 26.06.2001r.  do 02.06.2003r. Pan Bogusław Reszka,

od 03.06.2003r.  do 17.03.2004r. Pani Barbara Grabowska,

od 18.03.2004r.  do 14.06.2010r. Pan Jacek Tyrowicz,

od 15.06.2010r.  do 15.06.2011r. Pan Zbigniew Szadkowski,

od 16.06.2011r.  do  17.06.2016r. Pan Marek Stańczak,

od 17.06.2016r.  do  07.06.2019r. Pan Piotr Szkudlarek,

od 07.06.2019r.  do 21.10.2022r. Pan Marek Stańczak,

od 21.10.2022r.  do 26.04.2023r. Pani Martyna Ziemniewicz,

od 17.05.2023r.  do chwili obecnej Pan Marek Stańczak.

 

Pierwszym Prezesem SM „Zagajnik” był Pan Idzi Pasik.

Sprawował swoją funkcję od 01.11.1995r. do 29.02.2004r., czyli do momentu przejścia na emeryturę.

Od 29.03.2004r. do 30.06.2005r. Prezesem Spółdzielni był Pan Henryk Stefaniak.

Od 10.04.2006r.  do 31.12.2008r. Prezesem Spółdzielni był Pan Roman Niewiadomski.

Od 04.05.2009r.  do 21.09.2010r. Prezesem Spółdzielni był Pan Kazimierz Gruszecki.

Od 01.09.2011r.  do 05.11.2015r. Prezesem Spółdzielni był Pan Wiesław Czekalski.

Od 01.02.2016r. do 11.09.2020r.  Prezesem Spółdzielni był Pan Jarosław Szymański.

Od 01.02.2021r. do 16.06.2023r. Prezesem Spółdzielni był Pan Piotr Szkudlarek

Drugim Członkiem Zarządu SM „Zagajnik”, nieprzerwanie od 01.03.1996r. do grudnia 2009r., była Pani Jadwiga Borkowska Główny Księgowy Spółdzielni.

Drugim Członkiem Zarządu SM „Zagajnik”, nieprzerwanie od 01.01.2012r. do kwietnia 2021r., była Pani Maria Zduńczyk Główny Księgowy Spółdzielni.

Od 01.05.2021r.  do 05.09.2022r. Drugim Członkiem Zarządu SM była Pani Ewa Dudała, Główny Księgowy Spółdzielni.